Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Proud2BMom verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze

gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • IP-adres

Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij

raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens

over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

claudiakolkscholten@hotmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Proud2BMom verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Proud2BMom analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Proud2BMom zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 5 jaar.

Delen met anderen

Proud2BMom verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Proud2BMom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je

privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw

computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website

en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is

opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie

of verwijdering sturen naar claudiakolkscholten@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is

gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hier bij vragen we jou om in deze

kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Proud2BMom zal zo snel mogelijk, maar

binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Proud2BMom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw

gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of

via claudiakolkscholten@hotmail.com